Mesék a Lapos-Földről

2020. szeptember 10. - 2020. szeptember 23.
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Aula

A Flat Earth Society egy olyan közösség, melynek tagjai úgy vélekednek, a Föld lapos, és nem forgási ellipszoid alakú. Bár tudományos ismereteink napjainkban egyre csak bővülnek, párhuzamosan fokozódik a tájékozódás nehézkessége, az információk hitelességének megkérdőjelezhetősége vagy a képalapú források felé irányuló bizalmatlanság.

A kiállítás alkotásai reflektálnak arra a jelenünket megnehezítő körülményre, hogy a világ egyre inkább feldarabolódik, részinformációkra esik szét, s az egyes részek vizsgálatán keresztül már csak hiányos képet alkothatunk az egészről. A digitalizációs folyamatok által adatok vesznek el vagy módosulnak addig, míg a jelentések már el nem veszítik eredeti lényegüket. A mikro- és makrokozmosz tágulásával számunkra már felfoghatatlan, csak absztrakt módon értelmezhető dimenziók tárulnak elénk. Erről az absztrakt, szürreális világról mesélnek négy különböző olvasatból a kiállított művek, egyenesen a Lapos-Földről.

Kiállító művészek:

Cifra Anett | Enyedi Zsolt | Kádár Emese | Vass Lilla

Online megnyitóbeszéd: Galántai Zoltán, író, jövőkutató, tudomány- és technikatörténész