Eged Bertalan (1997)

Budapesten született. Jelenleg az ELTE BTK Esztétika Tanszékének mesterszakos hallgatója. Kutatási területe a posztmodern digitális kultúra, az internet esztétikai és kultúraelméleti vonatkozásai, az online szubkultúrák, a poszthumanizmus és az információs társadalom viszonyai.