Kötetes beszélgetés
Dés Marci: THE SON RAISES ON THE EAST

Kovács Kristóf (Sajnos Gergely)

A könyvismertetés célja, hogy rövid, tömör formában mutassa be a művet, illetve kedvet csináljon a közönségnek annak elolvasásához. Dés Marci (Márton) THE SON RAISES ON THE EAST című kötetét azonban nem lehet röviden összefoglalni, mert akkor garantáltan kifelejtünk belőle néhány lényeges alkotórészt. Témáját meghatározni sem egyszerű. Párhuzamosan foglalkozik a hétköznapi élet nehézségeivel és dilemmáival, az időjárással, ételekkel, italokkal, a kultúrával, a művészléttel, a szavak vagy egyes dolgok félreértelmezéseivel, illetve szójátékokkal.

Dés Marci: THE SON RAISES ON THE EAST ╱ Hurrikán Press ╱ 2020 ╱ 112 oldal, 2 pantone ofszet színnyomás

A frissen debütált kötet előzménye, a Papíron igazam van*, mely egy hasonló felépítésű kiadvány, 2017-ben ugyancsak a Hurrikán Press gondozásában jelent meg. Az aktuális, szóban forgó kötetben azonban kizárólag a művész vázlatszerű rajzai és az azokhoz szorosan kapcsolódó feliratok – hol angolul, hol németül, és elvétve magyarul – szerepelnek. A különféle illusztrációkban közös, hogy az általuk leírt világot abszurd vagy groteszk, olykor humoros módon mutatják be. Az alkotások mögött megbújó ideák eredetét, forrását a hétköznapjaink történései között érdemes keresni. Ugyanakkor nem minden lerajzolt szituáció született megtörtént eset alapján, pláne nem mind az alkotóval történt meg. Az oldalak dinamikus egymásutánisága, folytonossága a véletlennek és a szerkesztőknek köszönhető, mivel a rajzok nem keletkezésük ideje szerint lettek összepárosítva.

Dés Marci: THE SON RAISES ON THE EAST ╱ Hurrikán Press ╱ 2020 ╱ 112 oldal, 2 pantone ofszet színnyomás

Dés Marci: THE SON RAISES ON THE EAST ╱ Hurrikán Press ╱ 2020 ╱ 112 oldal, 2 pantone ofszet színnyomás

A kiadvány felépítése, illetve a benne szereplő ábrák skicc-szerűsége a vázlatfüzetek világára emlékeztet. A kötetben szereplő rajzok valóban Dés noteszeiből származnak, és a mindennapi rutin közepette születtek, egyebek mellett az utazásokat lerövidítő unaloműzés gyanánt. Azonban ez nem vesz el a művek értékéből, sőt átjárja azokat egyfajta dinamikus frissesség, a jegyzetlapokra jellemző illékonyság. A megrajzolt, storyboardszerű jelenetek korunk megszokott mozzanatainak a kifordításai, kifigurázásai, melyeket a rájuk jellemző pillanatnyiság hat át. Fontos aspektusa a kötetben szereplő műveknek a megtervezett, szándékos vagy véletlen nyelvi hibák, nyelvi botlások által konstruált komikum, mely hasonló az élőbeszédbeli nyelvi zajok vagy nyelvi nehézségek által keletkező félrehallások klasszikus humorához. Ezek mindenki számára közérthetők, ugyanakkor meg kell fejteni a jelentésüket.

Dés Marci: THE SON RAISES ON THE EAST ╱ Hurrikán Press ╱ 2020 ╱ 112 oldal, 2 pantone ofszet színnyomás

Az online térbe kényszerűlt bemutató négy helyszínen zajlott. Egyrész a Hurrikán Press műhelyében, Berlinben a Zoologischer Gartenhez közeli irodaházban és két budapesti lakásban. A beszélgetés hivatalos résztvevői a kiadó képviselői, szerkesztői és a kötet alkotója mellett Trapp Dominika, illetve Keresztesi Botond volt. Az online térben megtartott book launch hangulata megegyezett a Csakoda művészcsoport kiállításainak légkörével, ami jó kedélyű kultúrafogyasztásként írható le. Mindemellett volt benne valami megmagyarázhatatlan, ami a résztvevők közötti bizarr távolságot és az eltelt egy évünket meghatározó groteszk érzést is felülírta. Egy röpke pillanatra elterelte a figyelmünket a körülmények adta szürreális helyzetről, a szűkössé vált online térről.

Dés Marci: THE SON RAISES ON THE EAST ╱ Hurrikán Press ╱ 2020 ╱ 112 oldal, 2 pantone ofszet színnyomás

Dés Marci: THE SON RAISES ON THE EAST ╱ Hurrikán Press ╱ 2020 ╱ 112 oldal, 2 pantone ofszet színnyomás

Dés Marci szellemes rajzai és megjegyzései a (művész)élet viszontagságait manifesztálják. Jóllehet, a kiadványnak nincs kimondott, klasszikus értelemben vett közönségrétege, akiket célzottan megszólítana, valahol mindenkinek mondanak valamit a multságos és bohókás illusztrációk, legyen az idős vagy fiatal, idegen nyelven tudó vagy halandzsázó. Dés illusztrációi hasonlóak Örkény egyperceseihez: ha nem értünk valamint, akkor újra meg kell néznünk és el kell olvasnunk a kérdéses rajzot.

Dés Marci: THE SON RAISES ON THE EAST

Hurrikán Press, 2020

112 oldal, 2 pantone ofszet színnyomás

Kovács Kristóf Mihály (Sajnos Gergely); helyszínelő
2017-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet szakának BA képzésén. 2013 óta a Telep Galéria művészetközvetítőjeként / galériavezetőjeként dolgozik. Fontos kutatási témái: a kilencvenes évek hazai képzőművészeti élete, a magyarországi szubkultúrák működései és tevékenységei, hazai független kiállítóhelyek illetve a fiatal pályakezdő képzőművészek.