egyszerre több látszik
Türk Péter kiállítása

2021. március 2. - 2021. március 26.
Vintage Galéria
Türk Péter életművében kitüntetett szerepe van a látásnak. Az 1970-es évektől kezdve foglalkoztatta a látás pszichológiája, a képalkotás optikai és pszichikai összefüggéseinek kutatása. Töretlenül egyéni képalkotási módszereket dolgozott ki, munkáiban összefonódott a tudatosságon alapuló analitikus, absztrakt-logikai gondolkodás és a közvetlen érzékelésen alapuló empirikus kísérletezés. Türk 1974 körül elsősorban fotókkal kezdett dolgozni, a következő évtizedben a fotográfia eszköztára vált meghatározóvá munkásságában. A Vintage Galéria tárlata ezen alkotói periódusában létrehozott műveiből mutat be egy válogatást.
Türk 1983-tól dolgozta ki a pszichogramok és a fenomének képtípusait. A pszichogramok elkészítéséhez egy fényérzékeny fotópapír és egy fotónegatív közé egy átlyukasztott kartonlapot helyezett. A papírlap mozgatásával szemének mozgását követte le, a maszkon keresztül áteresztett fénnyel hozta létre képeit. A fenoméneknek – vagy ugyancsak Türk kifejezésével élve „tüneményeknek vagy jelenségeknek” – elnevezett képtípust is a pszichogramtechnika alkalmazásával hozta létre, amikor egy papírra több pszichogramot vetített (Fenomének. Ugyanannak az öt negatívnak a pszichogramjaiból [1–4], 1983‒1986). Az optikai, kémiai és mechanikai folyamatok, a negatívok transzparenciája révén bizonyos részletek és az egyes alkotói intencionalitást jelző kézjegyek elvesztek, mások pedig kiemelkedtek. A sötétebb és világosabb foltokká redukált formatöredékekből és a formák hiányából létrejövő rendszer az alkotói és befogadói mechanizmusokat egyszerre tette láthatóvá. A huszadik századi művészet váltakozó tendenciái és eltérő szemléletmódjai vetültek egymásra és egyesültek ezekben a művekben, egyidejűleg tematizálva az optikai látvány reprodukálhatóságának kérdését, valamint a tudati képek egyszerre érzéki és fogalmi jelenségét.
A művész hasonlóan redukált eszköztárat és egy meghatározott műveletsort használt fel Valami a foszfénjelekből [1–18] (1987) című sorozatának elkészítésekor. Ezen alkotói periódusának záró szakaszában új ábrázolási módszert dolgozott ki, az A/3 méretű nyomdai műnyomó papírokra lassan száradó, áttetsző nyomdai ragasztóval foszfénjeleket vitt fel. Az ekkor még láthatatlan jeleket barnásvörös porfestékbe mártott vattával dörzsölte át szintén szemének mozgását követve, az addig rejtett alakzatokat előhívva. Türk művészetének szinte egész életművére kiterjedő ars poeticáját fogalmazta meg 1976-os Képlet (minden nem látszik) című munkáján. A művön négy mondat olvasható: „minden nem látszik”, „elrepült előttem egy madár”, „egyszerre több látszik”, és „a levelek megmozdultak”. Más megfogalmazásban, Türk Péter egy harminc évvel később leírt, de korábban már évtizedeken át alkalmazott képlete szerint: „A létezők halmozottságában, bonyolultságában benne rejlik a létezés egyszerűsége.”
Rátkai Zsófia
▬▬▬▬
Türk Péter (1943-2015) képzőművész. 1969-ben tagja a Szürenon csoportnak, majd a magyar neoavantgárd szcéna résztvevője.
1970-ben szerepelt Műegyetemen megrendezésre került R-kiállításon, résztvevője volt Galántai György balatonboglári kápolnatárlatainak 1970 és 1972 között. 1976-ban részt vett az Expozíció. Fotó/művészet című tárlaton (Hatvany Lajos Múzeum, Hatvan). Több nemzetközi csoportos tárlat kiállító művésze (Időhíd – Zeitbrücke, 2001, Museum Moderner Kunst, Passau; Tolerance in Art, 2009, Danubiana – Meulensteen Art Museum, Pozsony). Munkái megtalálhatóak többek között a Kunsthalle Praha, a budapesti Ludwig Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében. A szűkebb szakma mindig is számontartotta Türk több, mint négy évtizedet felölelő munkásságát, de a közönség addig feldolgozatlan életművével először csak 2018-ban, a budapesti Ludwig Múzeum minden nem látszik című életműkiállításán találkozhatott.
▬▬▬▬
llusztráció: TÜRK Péter: Fenomének, D/14 ╱ 1983‒1985 ╱ papír, brómezüst zselatin nagyítás ╱ 80×80 cm ╱ TP170
A kiállítás megtekinthető keddtől péntekig 14-18 óráig