Spirituális infláció
Ács Kinga-Noémi, Horváth Richárd, Kuzma Eszter Júlia, Puskás Melitta Flóra

2021. szeptember 17. - 2021. október 16.
Patyolat // PRÓBAüzem
A szociális média kultúrájában felnövő generációk számára az önreprezentáció ma már szerves részét képezi az egyéni identitás fejlődésének. Az információs áramlatba való becsatlakozás folyamatos önpozícionálásra és virtuális énképek létrehozására kényszerít. Ez detikáltságot, fókuszt, időt és folyamatos önreflektivitást igényel. Az elme ebben a  kétdimenzionális jelenlétben, magának és környezetének fáradhatatlan analizálása közben töréseket szenved, mondhatni kulturális sokk éri. Egyszerre szeparálódik el mentálisan a közösség és saját lényének transzcendentális megélésétől, hogy a két világ perifériáján egyedül maradjon.
A techno zenei révületében ezek a szinte kikerülhetetlen határok feloldódnak, ritmikus lüktetése lehetőséget biztosít az egyenes tiszta fókuszálásra, akár egyéni, akár közösségi szinten. Hasonlatosan az egyházi énekek, mantrák és zsolozsmák kántálásához. A vallási révületek segítik a hívőt eltávolodni az anyagi világtól, hogy képes legyen megélni vallási misztikumot belső útja során. A különböző meditációk, imádságok erősítik az együvé tartozást és lehetőséget biztosítanak a stressz, frusztráció és harag feloldására, a transzcendencia megélésére. A technoban megtörténő feloldás nem csak zenei révület, hanem  meghatározó kulturális alapként keretezte újra életünket és köznapi megéléseinket. A régi Istenek elveszettnek látszanak, de mai napig érezhető hatalmuk.
A ‘Spirituális infláció’ kiállítás művészei különböző megértési rétegekből értelmezik a szubjektum fejlődését az új média okozta kulturális sokkot követően. Míg Puskás Melitta Flóra az egyén öndefiniálásra keres kérdéseket vallási jelképek hagyományos értelmezésének kifordításával, addig Ács Kinga-Noémi ősi mítikus archetípusok útján térképezi fel belső lényét. Kuzma Eszter Júlia munkája megteremti az oltárt, ahol az egyén áldozata a kényszeres öndefiniálás feloldódása a techno zene révületében. Horváth Richárd, mint objektív szemlélő, rámutat különböző vallások isteneinek világi megnyilvánulásaira.
„A hangyák, amelyek vándorútjukon egy halott filozófusra találnak, szintén hasznot húznak a találkozásból. Megdöbbentő a példa? Éppen ez volt a célom. Az írásbeliségnek kezdettől fogva ellensége volt a szólásszabadság korlátozása. De úgy látszik, a szólásszabadság olykor még gyilkosabban hat a gondolatra, mert a tiltott gondolatok titokban elterjedhetnek, de mit tehetünk akkor, ha a fontos tény elvész a hamisítványok áradatában, az igazság hangját túlharsogja a fülsiketítő lárma, és noha szabadon szabadon terjedhet, nem hallják meg, mert az információs technika eleddig csak csak olyan helyzetet idézett elő, amelyben azt hallani a legjobban, aki a leghangosabban ordít, még akkor is, ha ő hazudja a legnagyobbakat.” (Stanislaw Lem – Az Úr hangja, 28. old.)
▬▬▬▬
Megnyitó: 2021.09.17. Péntek, 19:00
Kiállító művészek:
Ács Kinga-Noémi,
Horváth Richárd,
Kuzma Eszter Júlia,
Puskás Melitta Flóra
Kurátorok:
Coulibaly Miriam Sékou,
Keszegh Ágnes
A kiállítás zenei hangulatáról Flórián Martin gondoskodik.
Grafika  Bódor Gergő.
A kiállítás csak előre bejelentkezéssel és a kísérő programok ideje alatt látogatható.