• Kicsiny Balázs az egyik legsokoldalúbb, nemzetközileg is elismert kortárs magyar képzőművész. Alkotásaiban főleg a különféle foglalkozások és az ezekhez kapcsolódó emberi helyzetek allegorikus dimenziójának vizsgálatára fókuszál. Eltérő időrétegeket sűrít össze egy-egy műalkotásban, így mutat rá az idő- és térbeli távolságok illékonyságára, illetve arra, ahogy a különböző korok egymásra épülve párbeszédben állnak egymással. Emberi jellemeket, filozófiai kérdéseket, nem egy esetben művészettörténeti toposzokat egyesít abszurd ikonográfiájú, figurális pózaiban, amelyek a befogadó szeme láttára válnak élethelyzetekké. A MODEM-ben 2020-ban megrendezett Időhúzás című kiállítása az első olyan tárlat, amely életműve valamennyi korszakának átfogó bemutatására vállalkozott.
 • Abszurd kalandok a történelem árnyékában, derűs és szomorkás történetek, festők, írók, zenészek, műgyűjtők, galériások, szélhámosok, szerencselovagok kavargó felvonulása, sodró lendületű elbeszélés… Akár így is jellemezhetnénk Konok Tamás festőművész visszaemlékezéseit, az Emlékkövek azonban jóval több ennél.
 • Akció!
 • Akció!
 • Akció!

  25 év

  3 600Ft 3 000Ft
  Huszonöt évünk elszelelt – parafrazeálhatnánk most József Attilát – s bár más művészeti területeken akadnak ennél jóval hosszabb életű folyóiratok is, a lap bekötött példányai immár jó néhány folyómétert foglalnak el a könyvtárak polcain. Ilyen alkalmakkor bizonygatni szokás, hogy a múltba révedés helyett inkább optimista hittel tekintünk az eljövendő, minden bizonnyal sikeres évek felé, valójában szinte majdnem mindenki szeret ünnepelni, visszanézni kicsit. Talán nem lesz meglepő, hogy ez alól mi sem vagyunk kivételek. ...
 • Akció!

  Éves előfizetés

  7 800Ft 6 000Ft