Akció!

Szabadi Judit Manet: A modern élet heroizmusa

2 200Ft 500Ft

Kategória:

Szabadi Judit tanulmányában Manet művészete különleges távlatot kap. Az alig huszonöt esztendõt felölelõ munkásságában ugyanis – az 1850-es évek végétõl 1883-ig — talán mégsem az a perdöntõ, hogy Manet az impresszionizmus nagyszabású elõkészítõje, illetve elõfutára volt, ahogyan azt a szakirodalom többnyire kiemeli. Sokkal inkább az, miközben csakugyan az volt, sõt a modernség sokkal szélesebb értelemben vett kezdeményezõjeként volt az, a világot még épnek, egésznek láttatta.