Jelek az égbolton – Łukasz Patelczyk kiállítása

|2018-08-14T09:50:13+02:002018. augusztus 14.|ONLINE||

Paksi Endre Lehel
Azt mondják Łukasz Patelczyk festészetéről szólván, hogy két festészeti tradíciót ütköztet: a látványelvű tájfestészetet és az absztraktot. Ennél ő is és én is sokkal bolondabbak vagyunk, mert ezt a szembeállítást értelmezhetetlennek, erőltetettnek, megérthető bolondságnak gondoljuk. Azaz a látványelvűt, különösen a fotografikusan hűt gondoljuk nagyon absztraktnak – hiába tény. Lévén az egy önkényes, valós közegéből akár több elv mentén is kiragadott részlet lehet csak: nemcsak a kivágat és a pillanat korlátolja, de az elektromágneses spektrumból is igen szűk tartományra szorítkozik.

Három ajtó – Koller Margit kiállítása

|2018-02-22T13:00:25+02:002018. február 21.|ONLINE||

Paksi Endre Lehel
Koller Margit azáltal, hogy rendszeres visszajáróként a terembe, mozgóképi anyagot rögzített egy és ugyanazon mértani pontból az ajtóról és ami rajta a külvilágból látszik, és ebből elkészített egy videomontázst, arra hívja föl figyelmünket, hogy az építészetben tartózkodásunkkor elvonatkoztatunk az adott fizikai jelenlét változó körülményeitől. Az egy helybe letett kamera time-lapse-szerű mozgóképe, amely félúton áll az állókép és a mozgókép közt, tökéletesen arra alkalmas, hogy szembe állíthassuk a változót a nem változóval, mert ezek e képsorban egymást definiálják...

Vásznon festék – Nagy Zsófi kiállítása

|2017-10-18T08:38:32+02:002017. február 7.|ONLINE||

Paksi Endre Lehel
A festészet ellentmondása a modern, fotográfia utáni festészetben két hagyományt vitt tovább: az egyik az eredeti, amikor a festmény letagadja önmagát, és egy látványt idéz, a másik pedig az, amikor fennen hangoztatja, hogy anyagból van. Hibrid megoldások is ismertek természetesen, csak a kortársból is, amikor például két felületből montázsolnak a vásznon.

Élőművészet és archívum a múzeumban – Ivor Davies tematikus kiállítása

|2017-10-18T08:38:52+02:002016. március 4.|ONLINE||

Paksi Endre Lehel Ivor Davies – Walesben világhírű művész – (nemzet)pusztításesztétikai műalkotásai, festményei, objektjei révén ismert hazájában. Azonban ő volt az egyike a – világban is világhírű – Pusztítás a művészetben (Destruction in Art Symposium – DIAS) című eseménysorozat főszervezőinek – Gustav Meztger és John Sharkey mellett –, amely kontribúció mind ez ideig részleteiben föltáratlan volt, s Davies percepciójából is [...]

Fényművészet-történet – magyarul

|2018-11-13T00:10:44+02:002015. április 19.|lapszámok  Nyomtatásban megjelent||

Új Budapest Galéria, 2015. IV. 13–VIII. 23. Paksi Endre Lehel Mengyán András: Polifónikus vizuális tér I., 2009, installáció, festett alumínium zártszelvény, UV-fény Több más hazai művészettörténeti folthoz kísértetiesen hasonlóan érthetetlennek tűnik, hogy ahhoz mérten, milyen nemzetközileg is meghatározó jelentőségű fényművészek származtak Magyarországról (a fényművészet extrém álláspontból tekintve, ha nem dán,1 akkor magyar találmány), az anyanyelvi narratíva minderről igen [...]