Dnyeper-parti szelek
Olena Golub kiállítása

|2020-06-17T15:00:11+02:002019. augusztus 5.|Kunszt  ONLINE||

Pataki Gábor
Golub itt kiállított sorozatain is ez a szélfútta törmelékhalmaz jelenik meg. Módszerét „narratív konstruktivizmusnak" nevezi, s valóban felfedezhetni rajtuk Rodcsenko, Klucisz, Liszickij montázsainak visszfényét. Csakhogy míg az elődök egy hamarosan eljövendő jobb és igazságosabb világ hitével, annak felépítését remélve készíthették el műveiket, addig Golub csupán mindezen ideák csődjét konstatálhatja.

Flow, kolorizmus, látványok emléke, csiki-csuki
Szegedi Csaba kiállítása

|2019-02-06T20:05:28+02:002019. február 6.|ONLINE||

Pataki Gábor
Az egy-egy központi motívum köré szerveződött tektonikus formákkal, az álmosan cammogó vagy éppen céltalanul lebegő alakzatokkal való játék után most dinamikusan hullámzó sorokba rendezi műveit. Rendezi, azaz inkább hagyja, hogy a színes csíkok ritmikus tagolásban egymáshoz, egymás mellé áramoljanak. Ez a szűnni nem akaró mozgás lesz a művek egyik meghatározó, címadó vonása.

Gyengéd ütésváltások
Szubsztancia – Szécsi Katalin Zs. és Szarka Tamás kiállítása

|2018-10-28T20:26:47+02:002018. október 9.|ONLINE||

Pataki Gábor
Két, karakterében, habitusában látszólag eltérő, egymással feleselő, egymást ellenpontozó anyag került most kiállításra. A látogató bátran élvezheti is eme művészeti pingpongot, a finom, szubtilis gyengédség és a kemény, fémes karakterű kerámiaidomok ütésváltásait. Legfeljebb a bemutató címén akadhat meg. Szubsztancia? Az anyagi és szellemi világ folyton változó jelenségei mögött található változatlan s változhatatlan lényeg?

Megterhelt tárgyak

|2018-06-14T15:11:51+02:002018. június 14.|ONLINE||

Pataki Gábor
Környezetükből kiszakadt, funkcióikat és használóikat vesztett hétköznapi használati tárgyak, bontási törmelékek, értelmetlenné vált fragmentumok találkoznak össze a képeken. Egy szétszerelt cél, történelem és történet nélküli világ közömbös rekvizitumai. Ha mégis van szimbolikus olvasatuk, az csak inkább negatív értelemben: hiszen akár afféle kifordított Vanitas-allegóriákként is értelmezhetnénk őket, a pazar szirmú virágokat, a pompás egzotikus gyümölcsöket, míves óraszerkezeteket limlomokra, elveszett, a kegyelem reménye nélküli tárgyakra váltva.

Mosom kezeimet – A Magyar Művészkönyvalkotók Társaságának kiállítása

|2018-05-15T11:43:35+02:002018. május 15.|ONLINE||

Pataki Gábor
Többeket foglalkoztatott Semmelweis tántoríthatatlan elhivatottságból, szakadatlan kíváncsiságból, akaratból, az ostoba tekintélytisztelet elleni fellépésből, haragból és önvádakból összeszőtt személyisége, sorsa. Megidéződött a kései biedermeier finom, már-már presziőz, a felszín nyugalmát, kedélyes elrendezettségét sugalló világa s a valóság nyers, véres foetusokkal, nyákokkal, sebekkel, érzéketlen és kegyetlen orvosi beavatkozásokkal kísértő ellentéte. De felidéződik a szülő nőkből óhatatlanul statisztikai adattá válók sorsa is. Fontos szerephez jut valós és festett változatban is az egyik legegyszerűbb és legnagyszerűbb civilizatorikus vívmány, a szappan is, s az ehhez köthető „tiszta kéz” fogalma is.

Elvált levélen lebeg… – Iain Patterson kiállítása

|2017-10-18T08:38:30+02:002017. március 14.|ONLINE||

Pataki Gábor
Nehéz szavakkal közelíteni Iain Patterson műveihez. Hiába vagyok művészettörténész, visszapattannak róluk az ilyenkor bevethetőnek vélt sztereotípiák. Maga az alkotó a természetből való kiindulás fontosságát hangsúlyozza, Zbigniew Makariewicz a művész egyik lengyelországi katalógusában „explicit és implicit biomorfizmusról” beszél. Ennek a fogalomnak azonban a magyar művészetben furcsa áthallása van...

Példatár – Ferkovits József: Idolok

|2017-10-18T08:38:49+02:002016. április 14.|ONLINE||

Pataki Gábor Mikor Daróczi Ágnes felkért a kiállítás megnyitására, szinte biztos voltam benne, hogy Ferkovics József nagy erejű, drámai Holokauszt-sorozata kapcsán kell majd beszélnem. Hiszen ugyan a rasszizmus elleni küzdelem világnapján gyűltünk itt össze, de a romák ellen a II. világháború során elkövetett genocídiumot ez alkalommal sem szabad feledni. Bársony János és Daróczi Ágnes Porrajmos-monográfiájában a szörnytettek ismertetésén túl a [...]

Genius Loci – Palkó-művek

|2017-10-18T08:38:51+02:002016. március 21.|ONLINE||

Nagy Zopán Isten más világokból vette a magvakat, a földbe vetette, és elültette kertjében, s minden kikelt, ami csak kikelhetett. De minden, ami kikelt, csak azáltal él, hogy érzi, hogy más, titokzatos világokkal áll érintkezésben. (Dosztojevszkij)    A hely szellemének metamorfózisa.  Fekete madonnák démoni ebekkel, hibridekkel, avagy: víziók, szakrális (de)formációk a zsinagógában, melynek rejtett szerkezet-rendszere új dimenziókba, szinesztéziába öltöztetve tárul [...]

Álommásolatok

|2017-10-18T08:38:58+02:002015. december 13.|ONLINE||

Pataki Gábor Van a régi magyar nyelvben egy szép kifejezés: „lelkes állat”. Olvasható a Bibliában is Ezékiel próféciáinál, majd János jelenéseiben. No meg a népmesékben, s hosszú a sor Phaidrosztól Lázár Ervinig. Valószínűleg Pithecantrophus-korunk óta leheljük a lelket, animáljuk az animát az animálokba. Állataink ott állnak a magyar nyelvű irodalom kezdetén, 1538-ban Pesti Gábor Aesopus-fabulái szereplőiként, s az első magyar [...]

Extra Hungariam

|2017-10-18T08:39:22+02:002015. június 9.|Nyomtatásban megjelent||

Válogatott művészeti írások, Press X Press Kiadó, 2014, 400 oldalPataki GáborA most megjelent válogatás is a szerző ugyanazon erényeit csillantja fel, mint az előző, Egy kicsi együtt repülés című interjúkötet: a különféle művészeti megközelítések, alapállások, megnyilvánulási formák iránti nyitottságot, elfogulatlan látásmódot, másfelől egy elemi kíváncsiságot, alig csituló s mindegyre megújuló érdeklődést – csak jelen esetben a festői, szobrászi életutak, hitvallások [...]

„Semmi sem fölösleges”

|2017-10-18T08:39:24+02:002015. június 9.|Nyomtatásban megjelent||

Kriterion, Kolozsvár, 2013Pataki Gábor„Be kell hordanunk, hajtanunk mindent / A szavakat is. Egyetlen szó / egy tájszó se maradjon kint / Semmi sem fölösleges” – idézi a szerző Kányádi Sándor versét könyve bevezetőjében. Hiszen nem monográfiát, tanulmánykötetet adott közre, hanem egy több évtizedes kutatói pálya során született, Nagy Imre munkásságával kapcsolatos írások gyűjteményét, egy szép régi magyar kifejezéssel élve, „kalászatokat”. [...]

A „kihangosított” Barcsay

|2017-10-18T08:39:24+02:002015. június 9.|Nyomtatásban megjelent||

KOGART Galéria Kft., Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ, 2015, 224 oldalPataki GáborTudja jól minden művészettörténész, hogy vannak „hálás” témák, életművek: színes, változatos életet élő, jó narratív lehetőségeket nyújtó művészek, a kultúrpolitika által támadott vagy támogatott, ezért viták kereszttüzében állt alkotók és események, remek háttéranyaggal, szociológiai adalékkal szolgáló oeuvre-k és csoportok. S vannak persze „józan”, majdhogynem unalmasnak mondható életű és [...]

A szürke háború

|2018-11-12T23:48:08+02:002015. január 6.|lapszámok  Nyomtatásban megjelent||

Vaszary Villa, Balatonfüred, 2014. X. 9–I. 4. Pataki Gábor Herman Lipót: Önarckép, 1915 Jó adottságú kiállítótérrel rendelkezik, magas színvonalú tárlatokat s programokat kínál a kissé a Nemzeti Galéria „titkos filiájának” is nevezhető füredi Vaszary Villa, mégis kár, hogy kizárólag itt látható (ráadásul késő ősszel és télvíz idején) a világháborús emlékév szakmailag talán legfontosabb kiállítása, a Művészet és művészek az [...]

Követve hajlamait

|2017-10-18T08:40:05+02:002014. december 3.|ONLINE||

Követve hajlamait… Örkényi Strasser István Pataki Gábor   Egy, a mintázással, a formázással ismerkedő szentesi zsidó gimnazista első nagyobb szobrát a Gólemről, a prágai Löw rabbi legendás agyagdémonáról készíti el. Majd 18 évesen megnyeri a város Attila-szoborpályázatát, s a város kormánypárti képviselőjének s jegyzőjének ajánlásával kerül a Képzőművészeti Főiskolára. Egy normális világban, normális országban talán természetes lenne az ilyen indulás, [...]

Honnan tudod, hogy nem álmodunk…

|2017-10-18T08:40:07+02:002014. november 21.|ONLINE||

Honnan tudod, hogy nem álmodunk… Palkó Tibor kiállítása Pataki Gábor   Palkó Tibor Kicsit messzebbről kell kezdeni. Nem muszáj ugyan Pettenkoffenig, Munkácsyig vagy akár Tornyaiig visszanyúlni, a 60-as évek elejének vásárhelyi festészete s a vele párhuzamosan növő népi-avantgárd törekvések (pl. Orosz János) hirtelen erős és művészileg is hiteles képet adtak a vidéki Magyarország, a téeszesedő falu embereiről, mindennapjairól. [...]

Honfitársunk, Rembrandt

|2018-11-12T23:55:19+02:002014. november 4.|lapszámok  Nyomtatásban megjelent||

Honfitársunk, Rembrandt Rembrandt-olvasókönyv Összeállította: Pataki Gábor   Rembrandt Harmenszoon van Rijn: Önarckép, 1660-as évek végeFirenze, Galleria degli Uffizi Az alább olvasható néhány – a helyszűke miatt igencsak töredékes – részlet arról szolgáltat tanúságot, hogy mennyire eleven volt Rembrandt hatása a 20. század magyar kultúrájában. Bródy Sándor pályáját szinte végigkísérte(tte) alakja a megalkuvás nélküli, pontos ítéletű művésztől (Rembrandt fejek, [...]

Nehéz árnyak

|2018-11-12T23:55:20+02:002014. november 4.|lapszámok  Nyomtatásban megjelent||

Nehéz árnyak Artcamp24 Jászberény, Jászkürt fogadó, 2014. VIII. 30–IX. 7.; Magyar Műhely Galéria 2014. XI. 4–21. Pataki Gábor   Kácser László műve Van a kortárs magyar művészetnek egy fontos, jellegzetes, bár nem tökéletesen behatárolható tartománya. Lakói, képviselői általában ritkán szerepelnek a nagyobb galériák kínálati listáján, a művészeti vásárok névsorai-ban. Nem elsősorban azért, mert dacosan, csak azért is szembefordulnának [...]

Mindvégig, tovább

|2018-11-12T23:59:04+02:002014. október 20.|lapszámok  Nyomtatásban megjelent||

Mindvégig, tovább Szabó Júlia: Utak és tanulságok. Válogatott művészettörténeti tanulmányok és műkritikák Balassi Kiadó, 2014, 616 oldal, 16 oldal melléklet Pataki Gábor   Szabó Júlia: Utak és tanulságok. Válogatott művészettörténeti tanulmányok és műkritikák Ahogy azt az életműről szóló legfontosabb összefoglaló szerzője, Kovalovszky Márta is megállapította, Szabó Júlia pályájának egyik legfőbb sajátossága, hogy az annak során kutatni kezdett témák [...]

Szúrósan és szelíden

|2017-10-18T08:40:28+02:002014. augusztus 14.|Nyomtatásban megjelent||

Derkovits. A művész és kora Magyar Nemzeti Galéria, 2014. IV. 3–VII. 27. Pataki Gábor „Szeme: szúrós”: olvasható a festő 1930-as botrányos kényszerkilakoltatása alkalmából készült rendőrségi személyleírásban. S valóban: Derkovits mindvégig szúrós szemmel, engesztelhetetlen ellenszenvvel nézte kora társadalmát, az „urak” világát. A Dózsa-sorozat sodró lendületű dühkitörése mellett sápatagnak tűnik még Uitz General Ludd-sorozata is, nemhogy akármely munkásmozgalmi röplap és plakát, kegyetlen [...]