Megjelent a januári lapszámunk

|2022-01-14T13:48:29+02:002022. január 14.|Friss lapszám||

2022-be stílszerűen díjesővel érkezünk. Fülöp Tímea cikkében a díjkiosztásokba kódolt status quot elemzi a képzőművészeti színtér önmegerősítő struktúráinak viszonylatában. A Capa Nagydíj nyertesével, Szombat Évával készült interjúnkban a szexualitás megélésének szabadságáról beszéltünk. A DECODE idei fődíjával jutalmazott alkotónak – Zsin Bencének – munkásságáról szóló cikkünkben a részvétel alapú projektek morális vonatkozásai kerültek fókuszba, és olvashatunk az Esterházy Art Award sajátos [...]

2017╱5

|2021-06-02T20:06:29+02:002021. június 2.|Print - 2017||

Tartalom SZEREP/JÁTÉK 4╱P. Szabó Ernő: A V a győzelem jele. Egon Schiele kiállítása 8╱Rózsa T. Endre: Tabukon innen és túl. Acting for the camera OLYAN, MINTHA 12╱Lóska Lajos: Hordozható múzeum. A Pécsi Műhely kiállítása 16╱Wehner Tibor: Az egyensúly elvesztésének akarása. Pázmándi Antal keramikus-szobrászművész kiállítása 18╱Konkoly Ágnes: Rejtett összefüggések dominanciája. Kis Varsó: Printing Conversation VELENCE 20╱Török Judith: Pozitív perspektívák. Az 57. [...]

2019╱5

|2021-05-05T14:50:04+02:002021. május 5.|Print - 2019||

Tartalom INTIM SZFÉRÁINK 4╱Jankó Judit: Egy nagy virágzó mező? Azok a 90-es évek 9╱Somosi Rita: Mánia, mániák, mániáink. Csendes stratégiák JÁTSZMÁK ÉS EKÖTELEZŐDÉSEK 12╱Szabadi Judit: A bibliai út. A Biblia jelenvalósága Delacroix festészetében 18╱Sípos László: Utazás Nolde lelkének mélyére. Művész a nemzetiszocializmusban 22╱Rózsa T. Endre: Egy klasszikus modern. Oskar Kokoschka életmű-kiállítása 26╱Tolnay Imre: Campi colorum caelestes. Rothko Bécsben JÁTÉK A [...]

Megjelent a januári lapszámunk

|2021-01-16T19:59:44+02:002021. január 15.|Friss lapszám  Szélesvászon||

Az elmúlt évben a nyomtatottól tartalmilag teljesen eltérő online változatunk lecserélésével kezdtük a sort: az eredmény egy könnyen kezelhető és áttekinthető felületű, új rovatokkal és szerzőkkel gazdagodó, gyorsan bővülő elektronikus folyóirat lett, mely a pozitív visszajelzések alapján igazolni látszik várakozásainkat. Folyóiratunk mostantól új, nagyobb formátumban, megváltozott grafikával, tartalmilag némiképp módosulva jelenik meg.

Egy következetes pálya képei
Litkey György kiállítása

|2020-06-17T14:59:24+02:002019. szeptember 23.|Kunszt  ONLINE||

Sinkó István
Vannak elveszett, vannak felbukkanó és vannak töredékeiben is konzekvens életművek. Az utóbbi jelzők Litkey György művészetére is jellemzőek. Sőt, szinte mindhárom állítást vonatkoztathatjuk a Litkey oeuvre-re. A 68 éves korában, 1975-ben elhunyt festő, művésztanár munkássága, ha feledésben nem is, de eltűnőben volt, míg a család és az általuk működtetett alapítvány újra felszínre nem emelte a munkássága darabjait.

Csendek és kiáltások
Az Asztaltársaság kiállítása

|2020-06-17T15:00:12+02:002019. július 13.|Kunszt  ONLINE||

Sinkó István
Akár ha az asztaltársaságok akár a művészeti csoportok előtörténetét szemléljük, ez a fajta – baráti, szakmai közösségi kiscsoportos – lét a századelőtől (mármint a 20. század elejétől) erős kohéziót fémjelzett a művészeti életben. Szinyei Társaság, Fészek, Gresham, Nyolcak, Aktivisták... a nevek egyfajta szolidaritást, együvé tartozást és érdekképviseletet is jelentettek. No és rangot. Az odatartozás rangját.

Kisképző a boulevard-on

|2020-06-17T15:00:12+02:002019. július 11.|Kunszt  ONLINE||

Hudra Klára
A műtörténelemben Kisképzőként kodifikálódott Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola diákjai után a festészetet és rajzot nekik tanító művésztanárok rendeztek maguknak egy bensőséges, önreflektáló évzárót. Ők így tizenegyen a Kisképző családiasságához híven állították ki frissebb, avagy régebbről datálódott műveiket az „öntörvényűség” jegyében: Bodóczky István, Gerber Pál, Hajdú Kinga, Makói Juhász István, Pál Csaba, Sinkó István, Somogyi Laura, Szabó Franciska, Szalai Attila, Szőke Gáspár és Wächter Ákos.

Vagyunk lakói
Gaál Kata kiállítása

|2019-04-25T08:45:03+02:002019. április 25.|ONLINE||

Sinkó István
Gaál Kata szociográfikus alapossággal tárja elénk megfigyeléseit a játszóterek, a lakótelepek, a belvárosi utcák világából. Stilárisan fotórealisztikus (az alakok, portrék fotó alapján festettek és rajzoltak) megoldásokkal él. Ugyanakkor e realisztikus figurák a rájuk húzott háttér nyomán nyomasztóan síkká, bábszerűekké, élettelenné válnak. A játszótéren mobilozó, jól öltözött anyukák, az ugyancsak azon a helyszínen játszódó másik képen túl féltett-védett védősisakos gyerekek már az irónia határain túl mutatják jelenünk visszásságait.

Utazás fémben, fényben
Bojti András fotói és szobrai

|2019-04-15T23:53:45+02:002019. április 15.|ONLINE||

Sinkó István
Nyilván más hatásfokkal és más összefüggésekben érezzük az egymásra vetített, applikált színes síkok játékát, mert játékok ezek a munkák. Bojti András derűs alkotó, nem elsősorban a drámai, inkább a lírai világkép leképezője. Szerencsés alkat, mert egyszerre képes humánusan szemlélni egy dehumanizált világot és abban fellelni a természetes és mesterséges anyagok harmonikus egymásra találását.

Parafrázis-variációk
Tóth Yoka Zsolt és kollégái, tanítványai kiállítása

|2019-03-18T13:53:38+02:002019. március 18.|ONLINE||

Sinkó István
A parafrázis maga is egyfajta variáció, reflektálás a nagy elődök műveire. Ezeket a reflektálásokat variálja Tóth Yoka Zsolt tervezőgrafikus, könyvművész a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium tanára saját, illetve kollégáinak (Rétfalvi Orsolya és Nagy Zoltán), valamint egykori és jelenlegi tanítványainak munkáin keresztül a Copyright Yoka című kiállításon.

Térbe lépő képek
Forgó Árpád kiállítása

|2018-12-28T19:22:31+02:002018. december 18.|ONLINE||

Sinkó István
Különös csillogású, néha groteszk színhatású formázott vászon műveket állított ki Forgó a győri kiállítótérben. Munkáin egyszerre van jelen Frank Stella kísérletező térfestményeinek szabadsága és Haász István vagy Hartmut Böhm fegyelmezett síkplasztikáinak tanulságai. Forgó azonban másfelől közelít a térhez és a geometriához. Jelek és játékok, fantasztikus – a képfelületre rávitt speciális akril felületeken megcsillanó – fények gazdagítják az élményt.

Falak, térképek, idő
Dréher János képei elé

|2018-12-11T10:44:07+02:002018. december 11.|ONLINE||

Sinkó István
Falakat, falrészleteket, falfragmentumokat lát a néző első pillantásra Dréher János kiállításán járva. Szinte azt is mondhatnánk, falakba ütközik a látogató. Kissé talán tanácstalan, miért is a számos épületrészlet. Mi készteti az alkotót, hogy ilyen felületek létrehozása révén meséljen gondolatairól? S mik ezek a témák, gondolatok? Hisz látszólag egyszerűen vakolatdarabok lógnak a terem falain, olyan vakolatdarabok, melyeket kikoptatott az idő.

Arcok, helyek, idő – Nagy Gábor és Nádas Alexandra kiállítása

|2018-08-02T17:43:42+02:002018. augusztus 2.|ONLINE||

Sinkó István
Milyen igazsága van egy műnek? Milyen igazság történik meg benne? Nézzünk szembe a művészetről alkotott fogalmaikkal, a hiedelmekkel, miként születik egy műalkotás, s látni fogjuk a heideggeri kijelentés lényegét. A mű az igazság és a történés egysége. Nagy Gábor és Nádas Alexandra műveiben a sajátos történés-idő dimenzió és a valóság-igazság egysége jelenik meg.

A jövő folyton ismétlődik

|2018-04-17T16:57:19+02:002018. április 17.|ONLINE||

Sinkó István
„S töprengnél bár reggeltől estvélig, estétől a hanyatló éjfélig: akkor sem töprenghetnéd ki, tárhatnád értelemmel elő a kifürkészhetetlen Túlnant." Caspar David Friedrich beszél így a világban való gondolkodásról, a festészetről. Vajon a Túlnan a jövő? Vagy épp az a transzcendens Túlnan, mely megvált minden jövőtől? Nem tudhatjuk. Mózes Katalin következetesen e túlnanságból tekint vissza ránk, hol keserédes, hol fanyar ízeket keverve képeibe, hol bölcselkedik, hol meg játszik (velünk), mint gyermek, ha ceruzát kap és árkus papírt.

Gesztus és átrendezés – Siflis András és Utcai Dávid kiállítása

|2018-03-05T14:04:59+02:002018. március 5.|ONLINE||

Sinkó István
Izgalmas párbeszédnek lehetünk tanúi e kiállításon, mert nem egynyelvű, nem egynemű ez az anyag, bár valóban összeér, valóban kiegészíti egymást, de a két alkotó személyisége, habitusa, életkorából adódó képszemlélete azt a kicsi különbséget (kleine Unterschied) azért meghagyja, amitől Siflis és Utcai szuverén alkotóként maradnak meg emlékezetünkben, a kiállításról kilépve.

Az idő mint anyag – Pacsika Lia kiállítása

|2018-01-26T14:28:25+02:002018. január 26.|ONLINE||

Sinkó István
Pacsika Lia textilművész az anyagok sokféleségében, tárgyakban, elemekben, formákban gondolkodik. Homo ludens, játszó ember, aki rátalál, rácsodálkozik és művészi kifejezéseinek eszközévé teszi környezetének tárgyait, hulladékait. Valójában az idő hulladékait. Pacsika a múlt felől közelít, anyagképei (jobb híján e szóösszetétellel tudom leginkább jellemezni alkotásainak egy részét) ready made-jei múltbeli öltözékek, újságok, képek vagy épp ajtók, ablakok, bútorok maradványai.

Bibliaolvasatok, gyógyító képek – Karátson Gábor akvarelljei Máté evangéliumához

|2018-01-17T13:12:11+02:002018. január 17.|ONLINE||

Sinkó István
Sajátos megközelítésben a vázlat és az automatikus firka elegyével készült munkák kerülnek elénk, a néző néha a színek lágy, omló foltjait érzi meg először, majd kutakodni kezd a vonalháló mögött felsejlő alakok után. Egy-egy szituáció, többszöröződő alak, egymásra vetülő mozgásfázisok adják a cselekmény figuratív vonalát. E mellé spontánnak tűnő színpászmák, foltok kerülnek.

A táj mint közérzetlakmusz

|2018-01-11T12:00:25+02:002018. január 11.|ONLINE||

Sinkó István
Miközben felfedezni véljük a magányos, elhagyatott bányatornyokat, a megfeketedő, szénnel teli dombokat, az éjszakai sétákon a gyér világítású utcákat, Szikszai komorsága néha keserű mosolyra is késztet. Ez a sok fekete absztrakt táj nem ironikus-e valamelyest szép új világunkban? Nem felkacagni kellene ennyi súlyos, terhes látvány feloldásaként?

Öten szürkékben, keményen és lágyan

|2017-11-03T14:45:13+02:002017. november 3.|ONLINE||

Sinkó István
Öt alkotó, ötféle stílus, technika, szemlélet és koncepció, s most a Faur Zsófi Galéria tereiben egységes válasz a feltett kérdésre: Mi a kemény, s mi a lágy? Gábor Áron, az ötletadó, az alkalmi csoport összeszervezője még egy újabb „terhet is rótt” a résztvevőkre; fekete-fehér-szürke megfogalmazásra sarkallta a kiállítókat. A Ferenczy Bálint kurátori munkájával által megrendezett tárlat végül a legfontosabb választ akként adta meg a nézőnek: a szürke (szín) is szép.

Seres, a rejtőzködő

|2017-10-18T08:38:20+02:002017. szeptember 13.|ONLINE||

Sinkó István
Miskolc és Mumbai, Miami és a Falk Miksa utca között fel-, majd eltűnik megint Seres László festőművész, restaurátor. Többször felfedezett és számtalanszor visszavonult alkotó, az a festő, aki a magyar absztrakt expresszionizmust vérével, lelkével képviselte, és akinek legutóbbi, letisztult munkái épp a Missionart kiállítótermében szerepelnek.

Maghasadás, avagy a szelíd behatolás – Hajdú Kinga kiállítása

|2017-10-18T08:38:30+02:002017. február 15.|ONLINE||

Sinkó István
Úgy tűnhet a gyanútlan nézőnek, hogy Hajdú Kinga Ötvenszerötven című kiállításán egy csillagászat, biológia és démonológia iránt érdeklődő festő új képsorozatának darabjait láthatja. Valójában Hajdú Kinga a felszínen mindent megtesz, hogy ezt higgyük, úgy véljük, hogy 50 x 50 centiméteres képei az űrről, a vérerekről és a szellemekről mutatnak be kis asszociációs tablókat.

„S a belső Formáért kezem lendült” – Mozgó Világ

|2017-10-18T08:38:32+02:002017. január 24.|ONLINE||

Sinkó István
A cím egy idézet Tóth János operatőrtől, ez az idézet állt a Mozgó Világ 1980-as egyik lapszámában az operatőr-fotográfusról szóló műhelytanulmány elején. A szerző, Dániel Ferenc is egyike volt azoknak, akik az akkor már öt éve havilapként működő Mozgó Világ hasábjain fedezték fel a nagyközönség számára kevésbé ismerős kortárs művészeket. S nem csupán felfedezésről volt szó. A Mozgó több és más volt, mint egy kulturális kuriózumokat bemutató lap.

Irányvesztés és kiút – Kováts Albert képei

|2017-10-18T08:38:32+02:002017. január 5.|ONLINE||

Sinkó István
Kováts Albert a labirintusfogalmát a vonal-gubanc-fonal rendszerekben vezeti le, mintha nem is az épület, maga a labirintus, hanem Ariadné onnan kivezető fonala mutatná a néző szemének is az utat. A szépen, méltóságteljes tömörséggel és kellő arányokkal bíró kiállításaz elmúlt évtized anyagából mutat be fontos és az egész gondolatsor összefüggéseire rávilágító darabokat.

A szem tekintete – Nagy Sára képei

|2017-10-18T08:38:34+02:002016. december 2.|ONLINE||

Sinkó István
Nagy Sára festményein, rajzain a szemnek kiemelt helye és szerepe van. Őt magát látjuk, vagyis arcának legfontosabb, számára talán leginkább kultivált részét, hatalmas tágra nyílt (zárt) szemeit. Szemei – azaz, mint olvashatjuk – tekintete minket keres, és a semmibe vész. A semmibe, mely mögöttünk helyezkedik el, s mely "nem-térből" kell nekünk megfejteni arcának, testének gesztusrendszerét.

Archaikus keresztutak – Németh Géza festményei az Artézi Galériában

|2017-10-18T08:38:37+02:002016. október 17.|ONLINE||

Sinkó István
„Mélységes mély a múltnak kútja. Ne mondjuk inkább feneketlennek?” Thomas Mann regénykezdete akár Németh Géza képeinek olvasatához is alkalmas felütés. A múlt kútjából felbukkanó, az idő keresztútjain áthaladó emlékbálványok,szobrok, menhírek és táblák, emlékművek során át haladunk az Artézi Galéria falai mentén.

Híradás az Aranykorról – Aranykori töredékek. Szőnyi István ismeretlen vázlatai a múzeum gyűjteményéből

|2017-10-18T08:38:41+02:002016. augusztus 18.|ONLINE||

Sinkó István   Aki Szőnyi művészetét kellőképpen ismeri annak az Emlékmúzeum időszaki kiállítása csak részben meglepetés. Köztudott, s számos más tárlaton is feltűnt, hogy a mester mennyi vázlatot készített festményeihez – vázlatokat, előtanulmányokat, kompozíciós skicceket. Mint akárhány klasszikus mester, Szőnyi is nagy gonddal, alaposan készült a munkálatokhoz, a különböző témákhoz számtalan vázlat állt rendelkezésére. A Köpöczi Rózsa kurátori munkájával bemutatott [...]

Mesél a ház – Kósa Gergő Bulcsú utca 21/A című kiállítása

|2017-10-18T08:38:47+02:002016. június 2.|ONLINE||

Sinkó István A XIII. kerületi Bulcsú utca 21/a számú ház története épp oly egyedi és különleges, mint akárhány társáé Budapesten. Lakóinak élettörténetei, a házban lezajló történelem viharában fogant események, az épület fénylő és kopott állapota egyaránt papírra, vászonra, filmre kívánkozik. (1989-ben Orosz István már kísérletet tett Vigyázat, törékeny című zseniális animációs filmjében egy ilyen mikroközösség életét a hatalmas történelmi térben, [...]

Transzavantgarde Lilliputban, avagy Lili és Vera egyesülnek – Révész László László munkái

|2017-10-18T08:38:49+02:002016. május 2.|ONLINE||

Sinkó István Révész László ritkán jelenik meg munkáival a hazai kiállítási szcénában, most azonban egyszerre két helyen is láthatóak festményei, illetőleg rajzai. Korábbi munkáit elsősorban festményeket láthatunk a Neon galériában (május 5-ig), míg a Liget Galériában három nagyméretű, ez évben készült rajza látható Gulli Vera címen (ez utóbbi május 19-ig látható). A korai festmények a 80-as évekhez kötődnek, világuk a [...]

Szikszai a bányavidéken

|2017-10-18T08:38:49+02:002016. április 18.|ONLINE||

Sinkó István Szikszai Károly: Egy katalógus korrigálása, 2015 Borinage bányavidék a francia-belga határon. Van Gogh életének 2 fontos évét töltötte itt, kemény munkával, a mély szegénység megismerésével, festészetének drámai sötét korszaka indult ki e tájélményből. Szikszai Károly újabb szénrajzain mintha e sötét, komoran fekete táj látványa idéződne meg, vagy épp a magyar Borinage, Tata és Tatabánya, Komló feketén [...]

Kereten kívül és belül – T. Horváth Éva és Alföldi László kiállítása

|2017-10-18T08:38:49+02:002016. március 31.|ONLINE||

Sinkó István Az Artézi Galéria Németh Géza festőművész irányítása alatt független művészek által alapított és vezetett kiállítóterem a Kunigunda utcában. Két és fél éve havi rendszerességgel mutat be ismertebb és kevésbé reflektorfényben álló művészeket, ad lehetőséget számukra a megmutatkozásra, igényes honlapján pedig a támogató, galériás szerepet is vállalja. A kis kiállítótérben most a T. Horváth Éva és Alföldi László művészházaspár [...]

Önazonos (?) – Ön-kép kiállítás a Latarkában

|2017-10-18T08:38:52+02:002016. február 24.|ONLINE||

Sinkó István „...a portré nem annyira az intimitásnak a felidézése, mint inkább emlékeztetés az intimitásra.” (Jean-Luc Nancy) Mi lehet intimebb műfaj mint az én-kép, sőt az ön-kép, mely a művészt magát, annak belső, alig ábrázolt, mégis mindig kivetítődő képét mutatja a nézője felé? Esse Bánki Ákos festő és a kiállítás kurátora talán épp ezért választotta az ön-kép elnevezést, s választott [...]

A GYIK jelenségről – egy évforduló és egy új kiadvány kapcsán

|2017-10-18T08:38:54+02:002016. február 22.|ONLINE||

Sinkó István Mindannyian ismerjük azt az élményt, amikor egy közösségben, egy helyen, egy szituációban jelen lenni már önmagában élmény anélkül, hogy aktivitásunk, tevékenységünk megjelenne. Az ottlét „létélménye” már kielégít. Ilyen helyszín, ilyen közösség immár 40 éve a GYIK (Gyermek- és Ifjúsági Képzőművészeti) Műhely a Magyar Nemzeti Galéria falai között. A négy évtized során sok ezer gyermek és több mint ötven [...]

Jelenetek a fémbábuk életéből

|2017-10-18T08:38:58+02:002015. december 18.|Nyomtatásban megjelent  ONLINE||

Sinkó István Életre kelve talán vas zombikként, fém homuluszokként riogatnák a várost Rabóczky Judit új sorozatának fémkölykei. Üvöltve, fog vicsorogva, üreges szemgödrüket meresztve tekintenek így is ránk hegesztett állványaikról a Raiffeisen Bank elegáns irodái mellett. Rabóczky elkötelezettje a fémnek, a dróthálónak, a kábeleknek. Formakészsége, a héjszerkezetek iránti hódolatával párosulva kijelölt számára egy sajátos utat a kortárs plasztikában. Jó ideje ezekből [...]

Két geometria

|2017-10-18T08:39:01+02:002015. november 7.|ONLINE||

Sinkó István Mi kapcsolhat össze egy textilművészt és egy könyvtervező művészt közös kiállításukon? Mi lehet az origó, avagy az a princípium, mely két ennyire eltérő műfajban dolgozó alkotót összeköt, hogy egy térben, egymás mellett mutassák be műveiket? Vereczkey Szilvia textilművész és Bárd Johanna tervezőgrafikus, tipográfus közös nevezője a geometria. Ez a kiállítótérbe lépve szinte azonnal feltűnik a nézőnek, a kiállítási [...]

Stílusgyakorlatok, parafrázisok

|2017-10-18T08:39:09+02:002015. október 2.|ONLINE||

Sinkó István Szabad átdolgozás - talán ez a legideillőbb meghatározása a TAT Galéria vállalkozásának. Pályázatot hirdetett széles körben amatőr és professzionális, valamint művészeti egyetemi hallgatók részére. Szabadon választott művészettörténeti alkotást kellett parafrálniuk - azaz szabadon átdolgozni. Bögi Dia: Erhabene Felsenriff, 2015, perforált papír, light box, 22 x 31 cm Se szeri se száma a képzőművészet történetében ennek a [...]