Akció!

Tatai Erzsébet: A lehetetlen megkísértése

3 600Ft 2 880Ft

Cikkszám: um-tzs Kategória:

Alkotó nők • Válogatott esszék, tanulmányok a kortárs magyar művészetről

A cím nincs igazán ellentmondásban a kötet tartalmával: az MTA BTK Művészettörténeti Intézet
főmunkatársa arra a valóban nehéz feladatra vállalkozott, hogy áttekintse és értékelje a kortárs magyar
művészet egyik megkerülhetetlen vonulatát, az utóbbi évtizedekben pályára lépett nőművészek
tevékenységét. Tatai Erzsébet, a határozott ítéleteivel, empatikus hajlamaival és érzékeny elemzéseivel
egyaránt jellemezhető művészettörténész, összegyűjtött tanulmányaiban és kritikáiban többféle
szempontot és módszert (a művészetszociológiai megközelítéstől az ikonográfiáig) felhasználva követi
végig a történetet a röviddel a rendszerváltás előtt indulóktól a mindegyre jelentkező újabb generációkig.
Könyve egy folyamat feltérképezése és krónikája, egyben lényeges hozzájárulás a női identitás társadalmi
és művészeti megnyilvánulásának jobb megértéséhez.

Tatai Erzsébet művészettörténész, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Művészettörténeti
Intézetének tudományos főmunkatársa. Fő kutatási területe a kortárs és modern magyar művészet, a
vizuális kultúra és a feminizmus. Vezetője volt a Bartók 32 Galériának, majd a Műcsarnok Kiállítási
Osztályának. Több mint 200 tanulmányt és cikket publikált, tanulmányköteteket szerkesztett. Tanított az
ELTE-n, a MOME-n, a Képzőművészeti Egyetemen, jelenleg a Budapesti Metropolitan Egyetem
docense. Könyvei: Művészettörténeti ismeretek (2002), Neokonceptuális művészet Magyarországon a
kilencvenes években (2005), Mondd, hogy szeretsz… Koronczi Endréről (2013), Marianne Csáky (2014).
„A megfigyelő kitüntetett helye, objektívnek feltüntetett »isteni« nézőpontja nem más, mint a
gyarmatosító hatalom pozíciója, ahonnan nézve a távoli kisebb és jelentéktelen.”
Talán-térben. Csáky Marianne kiállításáról

„Fajgerné Dudás Andrea képein (…) igazán az borzolhatja a kedélyeket, hogy a művész nem hajlandó
behódolni a szépségkultusznak, a szépségiparnak és a szépségvallásnak: kövér, meztelen testét bátran –
igaz, festészeten átszűrve – közszemlére teszi, arcvonásait nem kozmetikázza, épp ellenkezőleg, inkább
megkeményíti.”
Lilith örökösei. Fajgerné Dudás Andrea: Gyere keblemre!

„Eperjesi Ágnes a háziasszonyok örök igazságából indult ki (…) Mindig lesz friss szennyes című
kiállításán. (…) Feminista kritikája finoman ironikus: háziasszonyt játszik, a háztartási munkát pedig
művészetté avatja. Ami keveredik, nem vegyül – áll a színes, mosásra váró, halomba rakott ingecskék
sematikus képei alatt, ironizálva e természettudományos bölcsességnek feltüntetett közhelyen.”
Női stratégiák a kortárs magyar képzőművészetben

„Ahogyan Imre Mariann a fallal, a házzal foglalkozik, a régről kiosztott női szerep egy szegmensét mutatja
meg. Elég a nőnek a házban elfoglalt helyére utalni, de tágabb értelmű metaforával is szólva: a női
princípium tartja egybe az építményt, nélküle »összedőlne a ház«”.
A lehetetlen megkísértése. Imre Mariann munkáiról